Q-Link

Categoriën

28
mei
Referentie Gemeente Zuidplas afdeling TIC

De medewerkers van het telefonisch informatiecentrum (tic) zijn door Q-link Advies getraind op de volgende onderwerpen: optimaliseren van de basis telefoonvaardigheden, doorvragen, overtuigend communiceren, geven & ontvangen van feedback en assertiviteit. Voor de medewerkers werd er voldoende ruimte geboden ervaringen te delen. De trainer was daarbij goed in staat om vanuit de theorie hierop te acteren. Theorie en praktijkvoorbeelden liepen goed in elkaar over.  De medewerkers van de afdeling (tic) kijken positief terug op de trainingen. Er zijn handvatten aangereikt en het geleerde wordt in de praktijk toegepast. De afdeling heeft een vervolgstap gezet richting het uiteindelijke doel.

Een callcenter waarbij de meest gestelde vragen direct worden afgehandeld.

Erwin Schipper

Afdelingshoofd: Publiekszaken

Gemeente Zuidplas

Bezoek de website van Q-Link Advies ›