Q-Link

Referenties

Leg de goede (Q)link,
Binnen de gemeente Zuidplas wordt er hard gewerkt om het gebruik van het Document Management Systeem (Corsa) te implementeren. Inmiddels werkt de raad volledig digitaal en zal ook het college binnen enkele maanden door gebruikmaking van 'Corsa Bestuur' de stukken digitaal afhandelen. Binnen de organisatie vinden steeds meer collega's hun route op de digitale snelweg. Langzaam durven we afscheid te nemen van het papieren dossier. Medewerkers van het cluster DIV maken een omslag in de manier van werken. Zij moeten “digitaal” gaan denken.Om het proces in goede banen te leiden, hebben wij Q-Link Bemiddeling & Advies ingehuurd. Zij heeft een opleidingstraject op maat ontwikkel bestaande uit 4 workshops (van een dagdeel). Tijdens het traject zijn onze medewerkers op een interactieve manier bewust gemaakt. De bewustwording van mogelijkheden en kansen heeft ervoor gezorgd dat onze medewerkers de juiste stappen kunnen maken richting het digitaal en zaakgericht werken. Q-link Bemiddeling & Advies heeft de degenen die hebben deelgenomen aan de workshop “Groter Denken” weten te motiveren en te enthousiasmeren. Daarnaast met een knipoog ook kritisch naar zichzelf te laten kijken. Niet alleen individueel, maar zeker als team helpt het traject ons verder digitaal op weg!

Ad Wessels
Teamleider DIV
Gemeente Zuidplas
HHDelfland logoQ-link Bemiddeling & Advies is voor ons een betrouwbare en meedenkende partner gebleken in het oplossen van archiveringsprojecten. Q-link Bemiddeling & Advies verzorgde ook trainingen met als resultaat een enthousiaste DIV’er, die daarna heeft kunnen zetten in zijn (haar) ontwikkeling.

Hans van Rijn
Adviseur team DIV
Hoogheemraadschap van Delfland
Middelen, team DIV
Logo CBS
Logo Consumentenbond
Bezoek de website van Q-Link Advies ›