Q-Link

Categoriën

13
feb
Informatie adviseurs
 • Den Haag
 • MBO\HBO
 • 32-36
 • Detachering

Functie omschrijving

De Informatieadviseur opereert in het hart van de informatie/organisatie. Hij/zij vormt een brug tussen strategie en operatie, tussen business en technologie en is de tactische spil tussen bestuurlijke advisering & beleid enerzijds en uitvoering anderzijds. Hij/zij verzorgt in brede zin de advisering over informatievoorziening, informatiebeveiliging en informatietechnologie in het algemeen en informatiebeheer in het bijzonder. Bij de functie ligt de nadruk op het effectief en efficiënt omgaan met documentaire informatie in een digitale informatiehuishouding.

De informatieadviseur

 • vertaalt beleid, wetgeving en strategische uitgangspunten naar concrete uitvoering en projecten
 • toetst concrete verzoeken uit de (uitvoerings)organisatie aan beleid en regelgeving, vertaalt verzoeken uit de uitvoeringsorganisatie naar beleidsuitgangspunten;
 • adviseert de uitvoering (DIV, Management, IT/functioneel applicatiebeheer) bij het waarmaken van hun verantwoordelijkheden. Treedt hierbij met name voor het management op als generieke business partner voor het gehele gebied van de informatievoorziening;
 • Neemt deel aan projecten (als deskundige of als projectleider) die te maken hebben met informatievoorziening en informatiebeheer;
 • signaleert verbeterpunten en adviseert en helpt het management en de uitvoering bij het implementeren van verbeteringen.

 De werkplek/het werkveld

De Informatieadviseur maakt onderdeel uit van een integrale projectteam. Vanuit Stadsarchief Delft en de afdeling Expertise en Ondersteuning is een gemeenschappelijk (projecten)portfolio samengesteld - op basis van het Meerjarenplan Archief 2016 – 2020, het programma “Het geheugen van Delft” en de going concern ontwikkelingswerkzaamheden van de afdeling - dat de komende jaren zal worden uitgevoerd. De informatieadviseur heeft het Stadsarchief en de Delftse ambtelijke organisatie als werkveld en komt tot integrale adviezen samen met adviseurs van andere vakgebieden.

Wat breng je mee

Opleiding

 • Tenminste een HBO-diploma op het gebied van Informatiemanagement zoals:
  - Informatiekunde bij voorkeur met met minor Informatie- en kennismanagement, Programmeren of    

   Archiefwetenschap
- Bedrijfskundige Informatica
- Informatiedienstverlening en management
- Hogeschool management documentaire informatievoorziening

 • Aantoonbare kennis van TMLO, digitale preservering en/of gegevensanalyse en gegevensmodellen

Ervaring

 • Minimaal 3 jaar werkervaring bij de gemeentelijke overheid op het gebied van tenminste twee van de volgende opgaven metadatering, E-depot, zaak- en procesgericht werken, kwaliteitssysteem informatiebeheer, gegevenslandschap en gegevensmanagement, digitalisering informatiehuishouding.
 • Minimaal 3 jaar ervaring als projectleider, bij voorkeur in - voor deze functie - relevante projecten.
 • Aantoonbare ervaring met de vertaling van informatievraagstukken naar functionaliteit van systemen en applicaties.

Competenties

 • Je bent een procesdenker bij voorkeur met een LEAN-achtergrond
 • Je bent in staat om mensen, processen en systemen te verbinden over afdelingsgrenzen heen
 • Je hebt uitstekende adviesvaardigheden in woord en geschrift
 • Je bent gezaghebbend en overtuigend in je optreden met voldoende inlevingsvermogen
 • Je kunt goed analyseren
 • Je bent proactief, doel- en resultaatgericht

 

Bezoek de website van Q-Link Advies ›