Privacyverklaring

Q-link Bemiddeling, gevestigd aan Laan 20, 2512 GN Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
www.qlinkbemiddeling.nl
Laan 20,
2512 GN Den Haag
070-2055773
 
Fernando Monteiro is de Functionaris Gegevensbescherming van Q-link Bemiddeling hij is te bereiken via fernando@qlinkbemiddeling.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om een beter beeld te krijgen van jou, verzamelt Q-link Bemiddeling jouw persoonsgegevens. Deze persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als wij jouw inschrijving ontvangen:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. Bijvoorbeeld een curriculum vitae en motivatiebrief.

Op het moment dat je met ons een overeenkomst aangaat, vragen we de volgende gegevens op:

 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)
 • Nationaliteit, Burgerservicenummer, identiteitsbewijs met foto
 • In het geval van zzp’ers: het KvK-uittreksel en btw-nummer
 • In het geval van zzp’ers: het formulier ‘Verklaring Identiteit’ (soort identiteitsbewijs, documentnummer, voornamen, achternaam, geboortedatum, nationaliteit, geboorteplaats, geslacht, datum van afgifte en de geldigheidsdatum).
 • Betaalgegevens
 • VOG
 • Gegevens die gerelateerd zijn aan de verzuim- en salarisadministratie
 • Diploma’s, certificaten en werkervaring

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@qlinkbemiddeling.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 

Wanneer verzamelt Q-link Bemiddeling jouw persoonsgegevens?

Q-link Bemiddeling verzamelt jouw gegevens vanaf het moment dat jij je via onze website inschrijft/solliciteert, via een vacature-/socialmedia site solliciteert of door een medewerkers van ons benaderd wordt. Voordat wij jouw gegevens bewaren en verwerken, zullen wij eerst toestemming vragen. Zo wordt tijdens het invullen van het online sollicitatieformulier nadrukkelijk om jouw toestemming gevraagd door middel van een verplicht veld.
 
Waarom verzamelt Q-link Bemiddeling jouw persoonsgegevens?
Q-link Bemiddeling maakt gebruik van jouw persoonsgegevens om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Op deze manier kunnen wij samen met jou op zoek gaan naar een leuke baan die bij jou past. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor het aangaan een samenwerking in de vorm van bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst. Verder maken we gebruikt van jouw persoonsgegevens om jou te kunnen voorstellen bij onze opdrachtgevers.
 
Op het moment dat je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, zullen wij zo snel mogelijk reageren. Q-link Bemiddeling zal de gegevens die jij toestuurt bewaren zolang als nodig is om jou verder te helpen.

Hoe lang bewaart Q-link Bemiddeling persoonsgegevens?

Q-link Bemiddeling bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Jouw sollicitatiegegevens worden tot 1 jaar na de inschrijfdatum bewaard. Wanneer je bij ons een overeenkomst sluit, worden jouw persoonsgegevens tot 2 jaar na de einddatum van het laatste contract bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Q-link Bemiddeling verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Q-link Bemiddeling gebruikt alleen functionele cookies en geanonimiseerde, analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Q-link Bemiddeling en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@qlinkbemiddeling.nl.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
 
Q-link Bemiddeling wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Q-link jouw persoonsgegevens beveiligd?

Q-link Bemiddeling neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@qlinkbemiddeling.nl. Q-link Bemiddeling heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • SSL: Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.